Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Den store familiedagen i Asker Søndag 14. September 2014

Her finner du video fra Semiaden og informasjon om arrangementet.

DSC_4377.jpg

DSC_4397-0.jpg

DSC_4530.jpg

Advertisements

Her om Kjærligheten:

Da sa Almitra, snakk til oss om kjærlighet.

Og han løftet hodet og så på menneskene og det falt en stillhet over dem.
Og med høy stemme sa han;
Når kjærligheten gjør tegn til deg, så følg ham,
Selv om hans veier er vanskelige og bratte.
Og når vingene hans folder deg over deg, så trykk deg inntil ham,
selv om sverdet han skjuler mellom fjærene, kan såre deg,
Og når han snakker til deg, så tro ham,
Selv om hans stemmer kan knuse dine drømmer slik nordenvinden legger hagen øde.

For selv når kjærligheten kroner deg, vil han også korsfeste deg.
Selv når han lar deg vokse, gjør han deg mindre.
Selv når han stiger opp på dine høyder og kjærtegner dine spinkleste grener som skjelver i solen,
Skal han også klatre ned til dine røtter og ruske dem der de klynger seg til jorden.
Som kornaks samler han deg opp i seg selv.
Han tresker deg for å få deg naken.
Han sikter deg for å frigjøre deg fra ditt skall.
Han maler deg hvit.
Han elter deg myk;
Og så er du beredt for hans hellige ild, så du kan bli til hellig brød under Guds hellige fest
Alt dette skal kjærligheten gjøre med deg, så du lærer å kjenne ditt hjertes hemmeligheter og gjennom den lærdommen bli en del av Livets lære
Men hvis du i din frykt bare søker kjærlighetens fred og kjærlighetens gleder,
Da er det bedre du skjuler din nakenhet og går ut av kjærlighetens dør,
Ut i den verden hvor årstidene ikke skifter, og hvor du skal le, men ikke all din latter, og hvor du skal gråte, men ikke alle dine tårer.
Kjærligheten gir ingenting annet enn seg selv og tar ingenting annet enn seg selv.
Kjærligheten kan ikke eies;
for kjærligheten er nok i seg selv.

Når du elsker, skal du ikke si «Gud er i mitt hjerte», men heller «Jeg er i Guds hjerte».
Og tro ikke at du kan bestemmer kjærlighetens veier, for hvis kjærligheten finner deg verdig, bestemmer den din vei.

Kjærligheten har ingen andre ønsker enn å fullføre seg selv.
Men hvis du elsker og føler trang til å ha ønsker, så la dette være dine ønsker;
Å svinne bort og bli som en rennende bekk som synger sin melodi i natten.
Å kjenne smerten ved for mye ømhet.
Å bli såret av din egen forståelse av kjærligheten.
Og å blø villig og med glede.
Å våkne ved soloppgang med et bevinget hjerte og takke for en ny dag med kjærlighet.
Å hvile ved middagstid og meditere over kjærlighetens ekstase;
Å vende hjem om kvelden med takknemlighet;
Og å sovne med en bønn for den elskede i hjertet og en lovsang på leppene.

*
*
*
Fra Profeten av Kahil GibranIMG_0108.JPG


Min påstand: Mindfullnesøveser gir positive effekter for alle mennesker uavhengig av yrke og alder.

Øvelsen

Anders Meland snakker til en gruppe mennesker som har øynene lukket. Stemmen er rolig. Menneskene han har foran seg er næringslivsfolk, idrettsutøvere og kunstnere. De er deltagere på en prestasjonskonferanse i regi av Olympiatoppen, Den Norske Opera & Ballett, NTNU og Accenture.

Det de er i ferd med å få et innblikk i, er en type mental trening som Meland jobber med i Forsvaret og toppidretten. Det kalles oppmerksomt nærvær, eller mindfulness.

Forsvaret og toppidretten

Denne øvelsen fant sted på Prestasjonskonferansen 2013, men til daglig jobber doktorgradsstudent Anders Meland ved Medisinsk avdeling ved Flymedisinsk Institutt ved Forsvarets Sanitet. Han er leder for forskningsprosjekt som er et samarbeid mellom Forsvaret og Norges Idrettshøyskole. Det han forsker på, er mental trening av oppmerksomhet i høypresterende grupper.

En jagerflyskvadron, to helikopterskvadroner og et eliteserielag i fotball deltar. Hovedfunnene fra den første av fire studier, studien hvor jagerpilotene deltok, er klare. I 12 måneder har flygerne fått trening i oppmerksomt nærvær og målinger viser at treningen har gitt resultater.

– Jagerflygerne var flinke til å fokusere fra før, men målingene viser at flygerne opplever at oppmerksomhetstreningen har hatt effekt både på konsentrasjonsevne og evnen til å regulere egen spenning, sier Anders Meland til Ukeavisen Ledelse.

Jagerflygerne opplevde at treningen hjalp dem til å bli mer konsentrerte og flinkere til å mer eksakt observere hva som faktisk foregikk i en situasjon eller relasjon. Noe som igjen gjorde at sjansen for å ta bedre og mer fornuftige beslutninger på jobb og i livet for øvrig økte.

Forskningsfunnene

Data fra intervjuer forskerne har gjort med jagerpilotene, ledsaget av eksempler på utsagn fra flygere.

100 % rapporterte om positive psykologiske effekter:

«Jeg er blitt mer rolig og avslappet.»
«Oppmerksomhetstreningen har gitt meg energioverskudd.»
«Jeg føler at jeg bruker energien min mer effektivt etter oppmerksomhetstrening.»
90 % rapporterer om positive kognitive effekter:

«Jeg føler at jeg har lettere for å konsentrere meg, refokusere og komme tilbake til sonen, både under flyvning og i situasjoner i hverdagen.»
«Jeg føler at jeg er flinkere til å planlegge og prioritere.»
«Jeg har lettere for å klarne hodet.»
50 % rapporterte om potensielle negative effekter:

«Jeg opplevde både de gode og de dårlige tingene i livet mer intenst.»
«Jeg opplevde mye frustrasjon på veien, og følte at ting ble verre før de ble bedre.»
«Det var ingen quick-fix. Det tok meg et helt år før jeg opplevde effekt av treningen.»
90 % hadde en eller flere rapporteringer på at de er blitt mer oppmerksomme og nærværende.

80 % rapporterte om positive effekter på relasjoner til andre mennesker, og på forholdet til seg selv.

Kilde: Forsker Anders Meland, Flymedisinsk Institutt.

20140314-193300.jpg


Andrew Solomonsen snakker om dingnity og kjærlighet.

 


Professor Ogden, om spesialskoler. Er den norske skolen for dårlig?


Flotte råd om hvordan vi kan behandle den «Svarte gorilla» på jobben.
Hvordan skape et positivt arbeidsmiljø som gir vekst og trivsel hos alle.


I følge Dagsavisen 30 januar:
Tvinger ansatte til å holde kjeft
YTRINGSFRIHET: Lærere, sykepleiere og politifolk tør ikke lenger si hva de mener. Sjefene deres blir stadig mer opptatt av å legge hindringer i veien for ytringsfriheten.
Kilde:
http://www.dagsavisen.no/samfunn/tvinger-ansatte-til-a-holde-kjeft/

– Hvorfor blir det stadig mer vanlig med munnkurv?

– Jeg tror det har etablert seg en kultur, også i offentlig sektor, som handler om å framstå som vellykket og om å vise fram gode resultater og gode prosesser. Samtidig snakker man mindre om det som er vondt og vanskelig, svarer Jensen.

Han mener alle har et ansvar for å bryte med disse kulturene, ikke minst fagorganisasjonene.

– Hvis målet blir å gå i takt, og ingen spør om man går i riktig retning, da er det fare på ferde, sier Jensen.

Samtidig innser han at det kan være svært tøft å stå fram med synspunkter som kan falle i dårlig jord hos ledelsen.

Selv om de som sier fra har rett, og man går klar av alle formelle reaksjoner, kan det i etterkant ofte være vanskelig å fortsette på samme arbeidsplass. Mange har kjent at dette koster.

– Hva er da løsningen?

– Politikere på ulike nivåer bør si klart fra at de ønsker flest mulig stemmer i den offentlige debatten. Både kommunestyrer, bystyrer og sykehusstyrer, for den saks skyld, bør være interessert i at flest mulig med fagkunnskap diskuterer aktuelle saker. Det motsatte er det dummeste som kan skje. Hvis bare én stemme når fram til politisk nivå, vil beslutningsgrunnlaget være dårlig.

Konklusjonene i den nye undersøkelsen til Norsk Redaktørforening, bekrefter noe Norsk Sykepleierforbund allerede er kjent med.

– Det er mer vanlig enn man skulle tro at ansatte får munnkurv. Vi har stadig saker som omhandler dette, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

samfunn@dagsavisen.no

%d bloggers like this: